fredag 16. januar 2009

Status pr 12. januar 2009 !

Byggemøte på hytta mandag den 12. Januar 2009.

”Hell i uhell” så var vi heldige med været for å få verifisert (bekreftet) de lekkasjer og eller områder hvor det var for mye fukt på hytta som jeg har vært usikker på. Utbedring av reklamasjonene vil bli påstartet mandag den 19. januar 2009.


1. Lekkasje i og på tak, mot øst, på lavbygg mot høybygg. Her var det stor lekkasje hvor det rant vatn inn fra utsiden, og en avtalte så langt:


- Alt av bomming av spikring (taes bort) og tettes, og bjelkesko mot reisverk skal tettes
både utenfra og innenfra med tetningstoff.
- Skru ned ytterpanel og legge på en hel duk. Duken legges i hel lengde fra nord til sør
oppunder takraftkasse og skal være heldekkende for veggen.


- Endre luftingen. Sette på ”hjørnebord” på begge sider slik at åpningen er ca. 1-2 cm bred.
Hjørnebordet skal fungere på den måten å stoppe vann som eventuelt blir presset opp fra
vegg og også som kommer utenfra og inn ned mot lufting. En setter også på hjørnebord i
endene. Såfremt det er lufting på tvers i under takraftekassa, så bør en vurdere å stenge
luftingen (åpningen) i det partiet som har stor lekkasje og også eventuelt stenge luftingen
(åpning) den ytterste halvmeter i endene i sør og nord.


2. To vindu mot sør.


Her må en ta av listverk og bordkledning og tette med duk og tetningsstoff utenfra. En må også sørge for å stoppe vann som blir presset opp via ringmur og opp inn mot reim

3. Skyvedør mot øst


Her må en ta av listverk og bordkledning og tette med duk og tetningsstoff utenfra. En må også sørge for å stoppe vann som blir presset opp via ringmur og opp inn mot reim

4. Innerhjørne (uteplass mot sør/øst) i hjørne hvor lavbygg møter høybygg mot øst (sør).
Her ble det målt for høy fuktighet i reim. Her må en ta av listverk og bordkledning og tette med duk og tetningsstoff utenfra. En må også sørge for å stoppe vann som blir presset opp via ringmur og opp inn mot reim

5. Isolasjon i yttervegg og tak
Har måttet tatt bort en del av denne isolasjon grunnet ovennevnte punkt. Dette må isoleres opp igjen av byggleverandør.

Ingen kommentarer: