fredag 30. januar 2009

God helg

God Helg -- Stein ove
no ligger hytta di her og berre venter på deg :)
Som du ser - lite med vind, snø og regn, som du ønska deg.

mandag 26. januar 2009

Status 25. januar 2009

Status nå er å la anleggstørkeviften få stå å gå for å få tørket materialet etter lekkasjene. En kan ikkje isolere og begynne å legge tak, vegger og gulv før det er riktig fuktverdi i materialet (ca. 10-11 %). En kan heller ikke begynne inne før en har fått verfisert at alt er tett, ja dessverre så må jeg vente til en skikkelig styggeværsperiode har test dette på nytt.

I helgen sjekket mine "lokale byggesjefer", Monika og Asbjørn, statusen. Utetemperatur på -6 grader og innetemperatur på +19,5 grader. Ja nå skal materialen tørke godt.

Som nevnt så må jeg nå smøre meg med tolmodighet å vente på en ny styggeværsperiode, ja jeg håper for min del at den kommer så snart som mulig.

torsdag 22. januar 2009

Status 22. Januar 2009

Utbedring av lekkasjer utført 19-21 Januar 2009

Dokumentasjon fra byggebas (byggleverandør) med bilder:
Hei
Sender deg som avtalt noken bilder av lekkasje og hva som er gjort på hytta .
Bilda er tatt med mobiltelefon og er deretter .
Det viste seg at det var stor inntrenging av vatn på takutstikk på høgbygg (mot øst) Vatnet har komt inn mellom vindskibord (loddbord) også på toppen mellom beslag og papp.
Vatnet har deretter fulgt sperrene inn i bygget som en ser på innside av loft og delvis på heile høgveggen.Bilde Det har og rendt ned på utsiden av asfaltplate og inn på siden av skyvedør .
Heile kledninga av utsikke blei revet og byggd opp igjen på følgende måte :
Alle sperreender blei tettet (fuget)
Det er montert vanntett duk på sperreender som går med til under kassebord og brettet over og under pappen oppe.
Det er og fugemasse mellom borda på front.
Luftinga i raftkasse er byggt opp igjen med "hjørnebord" og oppninga er redusert til 2,5-3 cm

Luftspalten er tetta heilt ca 75 cm inn fra kvar ende

Lekkasjen på vindua mot sør skyldes og vanninntrenging fra raftkasse på toppen.
og i tillegg har det blitt presset vann inn over blikket under vindua ogg trengt inn i hjørna nede på vindua som ikkje var tette .
Der blei listene tatt av og fuga under bordkledning og i hjørna på vindua.
Dette er blitt gjort mot sør og mot øst .

På innerhjørne mot øst-sør fant vi ingen feil med tetting kledning . Men der og viste det spor etter vatn som hadde kommet inn fra raftkasse ,tak

Vi beklager det som har sjedd og håpe det no er iorden

BILDER:

tirsdag 20. januar 2009

fredag 16. januar 2009

Status pr 12. januar 2009 !

Byggemøte på hytta mandag den 12. Januar 2009.

”Hell i uhell” så var vi heldige med været for å få verifisert (bekreftet) de lekkasjer og eller områder hvor det var for mye fukt på hytta som jeg har vært usikker på. Utbedring av reklamasjonene vil bli påstartet mandag den 19. januar 2009.


1. Lekkasje i og på tak, mot øst, på lavbygg mot høybygg. Her var det stor lekkasje hvor det rant vatn inn fra utsiden, og en avtalte så langt:


- Alt av bomming av spikring (taes bort) og tettes, og bjelkesko mot reisverk skal tettes
både utenfra og innenfra med tetningstoff.
- Skru ned ytterpanel og legge på en hel duk. Duken legges i hel lengde fra nord til sør
oppunder takraftkasse og skal være heldekkende for veggen.


- Endre luftingen. Sette på ”hjørnebord” på begge sider slik at åpningen er ca. 1-2 cm bred.
Hjørnebordet skal fungere på den måten å stoppe vann som eventuelt blir presset opp fra
vegg og også som kommer utenfra og inn ned mot lufting. En setter også på hjørnebord i
endene. Såfremt det er lufting på tvers i under takraftekassa, så bør en vurdere å stenge
luftingen (åpningen) i det partiet som har stor lekkasje og også eventuelt stenge luftingen
(åpning) den ytterste halvmeter i endene i sør og nord.


2. To vindu mot sør.


Her må en ta av listverk og bordkledning og tette med duk og tetningsstoff utenfra. En må også sørge for å stoppe vann som blir presset opp via ringmur og opp inn mot reim

3. Skyvedør mot øst


Her må en ta av listverk og bordkledning og tette med duk og tetningsstoff utenfra. En må også sørge for å stoppe vann som blir presset opp via ringmur og opp inn mot reim

4. Innerhjørne (uteplass mot sør/øst) i hjørne hvor lavbygg møter høybygg mot øst (sør).
Her ble det målt for høy fuktighet i reim. Her må en ta av listverk og bordkledning og tette med duk og tetningsstoff utenfra. En må også sørge for å stoppe vann som blir presset opp via ringmur og opp inn mot reim

5. Isolasjon i yttervegg og tak
Har måttet tatt bort en del av denne isolasjon grunnet ovennevnte punkt. Dette må isoleres opp igjen av byggleverandør.

tirsdag 6. januar 2009

Besøkt hytta 22 og 30 desember 2008

Var en snartur innom hytte de to nevnte dagene.

Byggansvarlig var på besøk Fredag den 19 des. 2008 og konstanterte fukt i hytta. Spesielt rundt skyvedøre mot øst (fuktverdi over 22 %).

Tirsdag 30 des. fikk jeg med meg Erik og Dagfinn. Vi ryddet inne og utførte en del småting. Målte også fuktverdiene på tidligere målte punkt og konstanterte fortsatt for høy fukt på flere plasser. Fuktverdien på flere plasser var over 14-16 %.

Har avtalt byggemøte senest i uke 3 med byggansvarlig, for å få avklart videre fremdrift i reklamasjonene.