torsdag 22. januar 2009

Status 22. Januar 2009

Utbedring av lekkasjer utført 19-21 Januar 2009

Dokumentasjon fra byggebas (byggleverandør) med bilder:
Hei
Sender deg som avtalt noken bilder av lekkasje og hva som er gjort på hytta .
Bilda er tatt med mobiltelefon og er deretter .
Det viste seg at det var stor inntrenging av vatn på takutstikk på høgbygg (mot øst) Vatnet har komt inn mellom vindskibord (loddbord) også på toppen mellom beslag og papp.
Vatnet har deretter fulgt sperrene inn i bygget som en ser på innside av loft og delvis på heile høgveggen.Bilde Det har og rendt ned på utsiden av asfaltplate og inn på siden av skyvedør .
Heile kledninga av utsikke blei revet og byggd opp igjen på følgende måte :
Alle sperreender blei tettet (fuget)
Det er montert vanntett duk på sperreender som går med til under kassebord og brettet over og under pappen oppe.
Det er og fugemasse mellom borda på front.
Luftinga i raftkasse er byggt opp igjen med "hjørnebord" og oppninga er redusert til 2,5-3 cm

Luftspalten er tetta heilt ca 75 cm inn fra kvar ende

Lekkasjen på vindua mot sør skyldes og vanninntrenging fra raftkasse på toppen.
og i tillegg har det blitt presset vann inn over blikket under vindua ogg trengt inn i hjørna nede på vindua som ikkje var tette .
Der blei listene tatt av og fuga under bordkledning og i hjørna på vindua.
Dette er blitt gjort mot sør og mot øst .

På innerhjørne mot øst-sør fant vi ingen feil med tetting kledning . Men der og viste det spor etter vatn som hadde kommet inn fra raftkasse ,tak

Vi beklager det som har sjedd og håpe det no er iorden

BILDER:

Ingen kommentarer: