fredag 21. november 2008

Hyttebyggingens aktivitetsoversikt så langt !

Litle Kvitla - 2008 !Planer og realisering av hytta !


Oppsummering byggeprosess !

Hvordan ble hytta realisert, aktiviteter:
- 2007 gikk med til å planlegge hva og hvordan en skulle oppgradere og eller bygge ny hytte. Prosjekteringen gikk for seg i den forstand at det ble mange tegningsforslag som ble utarbeidet og justert underveis
- Senvinteren/våren 2008 falt valget på å bygge ny hytte. Har tegnet alt selv, og Dagfinn har hjulpet til med å tegne dette i et "arkitektprogram" som vi benyttet i byggesøknaden
- Våren 2008 var tegningene ferdig og oversendt Norddal koommune, via Valldal Høvleri AS (byggefirma). Alle tegninger og situasjonskartet ble godkjent
- Pinsen 2008 var det STOR DUGNAD med å pakke sammen alt, rydde, lagre bort og rive. Takk alle som har bidratt, ja det var kjempe innsats som ble needlagt. Kveldane koste vi oss med god mat på hytte til Arild nede ved vatnet


Våren, sommeren, høsten og deler av forvinteren har gått med til:

- Rydde tomten og alt annet av egeninnsats, med god hjelp fra Monika og Asbjørn (traktor og gravemaskin) og ikke minst familie og venner.
- Grave ut ny tomt og ny vei. Utført av Selboskar & Relling Maskin AS (Inge Relling)
- Rørleggerfirma Einar Tafjord. Arbeid, både inne og ute, ble utført av Ole Øyvind Tafjord
- Bygging av hytta. Reiserverk etc. Utført av Valldal Høvleri v/Byggebas Olav Inge Sylte

- Elektrikerarbeidet ble utført av Norddal Elverk v/Arild Kleiva og en god del selv


Masse hjelp har resultert til at hytten nå er ferdig utvendig og klar for mange inne aktiviteter, ja legge tak, vegger og gulv .... etc.....

torsdag 20. november 2008

19. nov - Rørleggerarbeid

Ja, nå har rørlegger boret 2 stk. 80 mm hull fra teknisk rom og ut, og lagt føringsrør for jordvarme installasjon ute. Håper jeg får anledning til å installere dette i løpet av våren/sommeren 2009.

onsdag 19. november 2008

Hytte besøk den 6-10 november 2008

Var en tur oppom for å sjekke status.

Fredag 7 nov.
- avstemt med snekkerene videre aktiviteter
- rørlegger utført alt av rørarbeid, med unntak av føringer til rør for jordvarme

Lørdag 8 nov
- Dagfinn og Erik hjalp meg med alle spikerslag for stående panel

Mandag 10 nov
- Asbjørn ville koble til varmevifte som jeg har fått lånt av Dagfinn

Ja, nå venter jeg bare på at snekkerne:
- utfører rest arbeid ang. innkledning av utetak, limtrebjelker og limtrestøtte med lerk
- kobler på alle takrenner
- etc.