mandag 1. november 2010

Torvtak :-)

Torvtak var ønskedrømmen å få lagt på taket på hytta.
Vurderte sink, papp, etc., men jeg ønsket å få lagt ordentlig
utmarkstorv på taket, dette grunnet for å få tyngde og stabilitet.
Det måtte organiseres kjempedugnad, med folk og utstyr.....
Utførelse :-)
- Legging av vorteplast, samt monterte opp torvkrokholdere/stokker
- Pukk og singel til drenering inntil torvkrokstokkane
- 1. lag med tovv, hvor jeg la et lag med vanlig torv oppned
- 2. lag med torv, hvor jeg fikk tatt ut ordentlig utmarkstorv med røsslyng, etc.
- Strekt over en not (kraftig trålnot) for å sikre mot vær og vind

Resultatet ble kanonbra :-)

Legging av vorteplast.
Dugnadsgjengen :-)


Pukk og singel til drenering.

1. lag lagt oppned.

1. torv på 2'ndre laget med torv


Mat måtte dugnadsgjengen ha også :-)
Det ble servert egen fisket fisk fra Eidsvatnet.
Dyktige "kokker"

"Sjefskokken"

Aktiv gjeng med tung arbeid

Siste innsats !
Ja siste dagen kom det også litt regn