søndag 8. juni 2008

Tomtearbeid !


Ja, det er ingen latmannsliv å bygge fritidshus. Utgraving, bortkjøring av masse, påfyll med stein og singel masse, planering, komprimering og tilrettelegging for å sette opp ringmur.

Ingen kommentarer: